In de periode oktober 2015 tot en met maart 2016 ben ik via de vrijwilligersorganisatie SAMEN van de wereldwijde Don Bosco organisatie gesitueerd op het project Anbu Illam in Chennai India. Samen met mijn maatje Lotte Snoek zullen we tijdens deze studiereis straat kinderen die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen of willen wonen helpen begeleiden.

Na het behalen van mijn HAVO diploma twijfelde ik over een keuze voor vervolg onderwijs. Elementen welke mij aanspreken zijn projectmatigheid/ kindgerichtheid / internationale focus..... Een zinvol tussenjaar leek op zijn plaats en na een prettig gesprek met de Don Bosco stichting SAMEN was al snel de beslissing genomen om te proberen in aanmerking te komen voor één van de projecten. Vooral India sprak mij aan om een aantal redenen; de aziatische cultuur zou ik mij meer eigen willen maken; het werken met kinderen trekt mij aan en is wellicht een richting welke past binnen mijn toekomstige professie; het idealistische karakter van de projecten sluit aan bij mijn persoonlijkheid en de engelse voertaal maakt het laagdrempeliger voor dit land te kiezen. Ik was dan ook erg blij dat een toezegging van SAMEN volgde en ik op het project Anbu Illam geplaatst kon worden.

Chennai kent, als één van de grootste steden van India, een talloos aantal straatkinderen. Vele van deze kinderen komen in uitzichtloze situaties terecht. In sommige gevallen zijn één of beide ouders overleden, maar ook gebeurtenissen als seksueel misbruik, mishandeling of armoede, doet hen besluiten weg te lopen en te kiezen voor een leven op straat.

De aanpak is structureel en loopt van kleinschalig onderwijs in de sloppenwijken tot aan de opvang en begeleiding van zwerfkinderen. Anbu Illam zorgt ervoor dat deze kinderen kunnen opgroeien tot jonge volwassenen die zelfstandig hun leven kunnen voortzetten.

Ik hoop de periode een zinvolle, prettige invulling te kunnen geven en ik wil jullie graag via deze BLOG op de hoogte houden van het reilen en zeilen in Chennai.

Anbu Ilam
"Huis van de Liefde"
Chennai - India

Korte impressie van het tehuis en de omgeving

 • India

  1.236.344.631 mensen

  18 miljoen kinderen werken op straat

  ca 400.000 straat kinderen

 • Map Chennai

  6.727.000 mensen

  ca 75.000 straat kinderen

 • Don Bosco-Anbu Illam-Chennai

  Opvang van ca. 200 straat kinderen in de leeftijd van 2 - 20 jaar oud.

Opvang in Anbu Illam vindt plaats in één van de vijf opvanghuizen van het project: vier voor jongens en één voor meisjes. In totaal worden er ongeveer 200 kinderen opgevangen. Ze krijgen voedsel, bescherming en medische verzorging.  De leeftijd varieert van 2 tot 20 jaar.

Naast het werk dat Anbu Illam verricht voor de kinderen die op straat zijn beland, wordt er ook preventief gewerkt in de arme wijken. Hiermee probeert het project te voorkomen dat deze kinderen in eenzelfde situatie terecht zullen komen als hun leeftijdsgenoten op straat. 

 

Met vriendelijke groet,

Jocqui Lub